POLITICA DE CALIDADE

 

Logo Aixiña Ourense

AIXIÑA é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como MISIÓN por e para persoas con discapacidade física, parálise cerebral, dano cerebral, terceira idade dependente e as súas familias, adaptando a nosa resposta ás súas necesidades e expectativas a través e múltiples programas e servizos, co valor engadido dun trato persoal, próximo e normalizador, co fin de acadar a plena integración das persoas en tódolos ámbitos da vida (social, cultural e laboral).

Para acadar o obxetivo de integración laboral das persoas con discapacidade AIXIÑA xestiona un Centro Especial de Emprego. Unha das súas actividades é a de restauración, que leva funcionando dende o ano 2001 e que conta cunha cociña central sita no edificio da entidade.

Esta sección responde as liñas de traballo da asociación e ten  como actividade fundamental a prestación do servizo de restauración no local e mediante catering.

AIXIÑA quere que os  seus servizos sexan sinónimo de confianza e de calidade para os seus clientes, comprometéndose a implementar as accións oportunas para dar resposta ás necesidades cambiantes dos seus grupos de interese, respectando o medioambiente, cumprindo a normativa vixente no momento e mellorando continuamente a eficacia do seu Sistema de Xestión.

A Xerencia de Aixiña está firmemente comprometida co desenvolvemento desta política de calidade como ferramenta de cabeceira que guíe as actuacións.

 

En Ourense, a 30/05/2023

           

Asdo.- A Xerencia de AIXIÑA